Disclaimer

Kamer van Koophandel
Vastgoed van Wettum B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Hilversum onder nummer 32048823.

Inhoud
De door Vastgoed van Wettum B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Vastgoed van Wettum B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vastgoed van Wettum B.V. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Vastgoed van Wettum B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Vastgoed van Wettum B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Vastgoed  van Wettum B.V..

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Vastgoed van Wettum B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

©2020 Vastgoed van Wettum B.V. - Disclaimer Privacyverklaring